Hírek

Polgárőr szolgálatok – 2022. március-április
Az Óbudai Polgárőrség járőrei gyalogosan, robogóval és gépkocsival hajtottak végre nyílt, demonstratív járőrszolgálatokat a III. kerületben. A közterületen észlelt rendellenességekről tájékoztatták az illetékes szerveket (szivárgó tűzcsap, kidöntött jelzőtábla, illegális szemétlerakat, stb.)
Az országgyűlési választások napján az elektromos és benzines robogóval megerősített polgárőrök – dacolva a téliesre változott időjárással – reggeltől estig ellenőrizték a szavazó körök környékét.
Egy ismeretlen helyen tartózkodó idős nő keresésére a jelzés leadását követően, 30 percen belül a helyszínen volt az egyesület (szolgálaton kívüli) kutyavezetője mantrailing felkészültségű kutyájával. Szerencsére a kutatás megkezdése előtt a hölgy előkerült.
Járőreink április 16-án este a rendőrséggel közös szolgálat keretében biztosították a Lékai bíboros téri körmenetet. Aznap délután egy eltűnt személy felkutatására kaptak feladatot.
Az egyesület polgárőrei rendszeresen segítettek a rászoruló személyeknek (pl. lemerült akkumulátorú autók „bebikázása”).
Szükség esetén mentőt hívtak (parkban fekvő idős nő, járdán üldögélő erősen ittas férfi, zavart tudatú férfi a Római téren).
Közös szolgálatokat hajtottak végre a III. kerületi Rendőrkapitányság és Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelete járőreivel.
Az Országos Polgárőr Szövetség felkérésére 12 órában három fővel részt vettek a Kelebiai Határrendészeti Kirendeltség határszakaszának ellenőrzésében.
Az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata szervezésében megtartott Bűnmegelőzési Szakmai Napon az egyesület nyolc tagja vett részt.
Kóczán Péter, az egyesület pártoló tagja felkészítette az egyesület új tagjait az újraélesztés lépéseire, a „régiek” pedig átismételhették a tanultakat.
Az egyesület elnöke két alkalommal tartott képzést a Budapesti Polgárőrség tagegyesületeibe jelentkezettek részére, valamint kihelyezett oktatást vezetett Lakitelken a lovas polgárőröknek.
Az egyesület tagjai által az ukrajnai menekültek megsegítésére gyűjtött adományokat leadtuk az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ Váradi utcai telephelyén.
  1. április 13. – Közgyűlés és egészségügyi képzés az óbudai polgárőröknél

A Budapest III. Kerületi Polgárőr Egyesület tagsága egyhangúlag elfogadta az egyesület pénzügyi beszámolóját és a közhasznúsági jelentését, valamint újraválasztotta elnökségi tagnak Bókkon Sándor járőrvezetőt, polgárőr körzetfelelőst.

Megköszöntük Sági Dániel járőr- és kerékpárvezető közel öt esztendős polgárőri tevékenységét, aki vidékre költözése miatt kilépett az egyesületből. Huzamos időn keresztül végzett kiemelkedő munkáját a Budapesti Polgárőr Szövetség elnöke dicsérettel ismerte el.

A közgyűlést követően Kóczán Péter pártoló tagunk (az egyesület egykori alapítótagja) vezetésével átismételtük és gyakoroltuk az elsősegélynyújtás, valamint az újraélesztés végrehajtásának lépéseit.

 

  1. április 5. – Adományok az ukrajnai menekülteknek

A mai napon az egyesület elnöksége átadta a tagok által felajánlott adományokat az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ Váradi utcai telephelyén.

Reméljük, hasznát veszik a rászorulók a két babakocsinak, a bébiételeknek, a különböző konzerveknek, az eltérő méretű pelenkáknak, a papírzsebkendőknek, a női higiéniai termékeknek, a fertőtlenítő kendőknek, a szappanoknak, papírtörlőknek és wc-papírnak.

Köszönjük tagjainknak és tiszteletbeli tagunknak (Fóti Marinak) a nagylelkű támogatást!

Az óbudai polgárőrök részvétele a határőrizeti feladatokban – 2022. március 22. 04.00-22.00

Az Országos Polgárőr Szövetség elnöke felkérésének eleget téve, az Óbudai Polgárőrség három tagja is részt vett a magyar-szerb határszakasz őrizetében.

Vasárnap hajnali négykor indultunk a Kelebiai Határrendészeti Kirendeltségre.

A hét órakor kapott eligazításnak megfelelően és a szükséges felszerelések, valamint az élelmiszercsomag átvételét követően megkezdtük szolgálatunkat a kísérő rendőr által kijelölt terepszakaszon.

Feladatunk volt az államhatár, illetve az azt védő kerítés vonalának a figyelése, az államhatárt engedély nélkül átlépő személyek elfogása, majd átadásuk a rádión riasztott rendőri egységnek.

Szolgálatunk ideje alatt egy-egy ponton figyelést hajtottunk végre, valamint a menetvonalon járőröztünk és folyamatosan kapcsolatban voltunk a tőlünk jobbra és balra elhelyezkedő polgárőr járőrökkel és a kirendeltség ügyeletesével.

A szolgálati idő leteltével jelentést tettünk a szolgálatirányító parancsnoknak, leadtuk a felszerelést, elköszöntünk, majd hazautaztunk.

 

Ismét új tagjai vannak a Budapest III. Kerületi Polgárőr Egyesületnek!
Nagyon sok szeretettel és ezzel a virtuális csokorral köszöntjük egyesületünk új hölgy tagjait!
Március 8-án Szécsi Dóra kiváló alapismereti vizsgát tett, míg leánya, Jakus Kincső Bíborka szintén kiváló értékelésű ifjú polgárőri vizsgán szerzett jogot az egyesületi tagságra.
Örülünk, hogy növelik az önkéntes bűnmegelőzők számát, és reméljük, gyorsan beilleszkednek közösségünkbe!

Bűnmegelőzési Szakmai Nap Óbuda-Békásmegyeren – 2022. március 9.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata szervezésében a mai napon megtartott Bűnmegelőzési Szakmai Nap keretében lehetőséget kaptam, hogy a polgármesteri megnyitót követően Szikszó Sándor rendőr alezredes, a BRFK III. kerületi Rendőrkapitányság vezetője után, dr. Győrffy Zsuzsanna főreferens (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala) előtt előadást tarthassak a polgárőrségről, valamint a Budapest III. Kerületi Polgárőr Egyesület tevékenységéről.

Bemutattam a polgárőrség megalakuláshoz vezető utat, az Óbudai Polgárőrség eszközeit, működésének főbb jellemzőit, a szolgálatok végrehajtásának rendjét és megosztottam tapasztalatainkat.

Az előadásokat követően részt vettünk a kerületi szabadulószoba dísztáblájának avatásán.

Köszönöm egyesületünk polgárőreinek és ifjú polgárőreinek, hogy elkísértek a rendezvényre és jelenlétükkel támogattak.

 

 

Polgárőreink gyalogosan vagy gépkocsival megerősítve rendszeresen járőröztek Óbuda-Békásmegyer azon részein, amelyeket a rendőrség szolgálatirányító parancsnoka meghatározott részükre, valamint a közösségi felületeken jelzett problémás helyeken, törekedve arra, hogy minél nagyobb területen lássunk el nyílt, demonstratív közterületi bűnmegelőzési szolgálatot.
21-én egy olyan gépkocsit észleltünk, amelynek vezető oldali ajtajában a tulajdonosa benne felejtette az indítókulcsot.
A járőrvezető kérésére pár percen belül a helyszínre érkező rendőrjárőr átvette az intézkedést, majd a nyilvántartások áttekintése alapján a helyszínre hívta a tulajdonost, aki hálásan megköszönte a segítséget. A rendőrjárőr vezetője tájékoztatta, hogy a köszönet a polgárőröket illeti, hiszen ők vették észre az ajtóban a kulcsot…..
A BRFK Tevékenységirányítási Központja (TIK) 24-én 20.00 órakor az Ürömi úton történt közlekedési baleset helyszínére irányította a szolgálatban lévő polgárőröket.
            
Két gépkocsival öt fővel jelentkeztünk a BRFK III. kerületi Rendőrkapitányság járőrparancsnokánál. Jelzőőri szolgálattal 21.30 óráig a közlekedő gépkocsik váltakozva történő átengedésével biztosítottuk a kanyarban fél útpályát elfoglaló, felborult személygépkocsi rendőri helyszínelését és a tűzoltók, valamint az autómentő munkáját.
Irodánk polgárőr alapismereti vizsgának adott helyszínt, két fő pedig véradáson vett részt.
      
Köszöntjük Rosta Kata és Bán Gergő próbaidős tagjainkat, akik megkapták polgárőr igazolványaikat és már túl vannak az első szolgálatukon!
 
A Budapest III. Kerületi Polgárőr Egyesület tagsága december 10-én évzáró értekezletre gyűlt össze, amelyen részt vettek Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, a BRFK III. kerületi Rendőrkapitányság és Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelete vezetői.
Szücs János elnök kérésére egy perces néma felállással emlékeztek meg Ellenbacher János alapító tagról, aki Covid fertőzés következtében hunyt el.
Az elnök értékelésében elmondta, hogy megújították az önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást.
Köszönetet mondott az önkormányzatnak és a Budapesti Polgárőr Szövetségnek a töretlen, magas színvonalú erkölcsi és anyagi támogatásért.
Értékelésében szólt az önálló polgárőr szolgálatok tapasztalatairól, a rendőrséggel és a közterület-felügyelettel végrehajtott közös tevékenységek eredményeiről.
Hozzászólásában Dr. Kiss László, Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer polgármestere elismeréssel szólt a polgárőrökről és megköszönte az egyesület tagjai által a kerület lakossága érdekében végzett felelősségteljes szolgálatokat és további jó munkát kívánt.
A résztvevők megtekintették Jebudenszki Kristóf pártoló tag által készített, az egyesület életét bemutató kisfilmet.
Ezt követően az egyesület elnöke az egyesület támogatásáért, az együttműködésért és a polgárőri szolgálatokért elismeréseket adott át:
A Budapest III. Kerületi Polgárőr Egyesület Közgyűlése a „Tiszteletbeli tag” címet adományozta dr. Kiss Lászlónak, Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer polgármesterének.
A Budapesti Polgárőr Szövetség (BPSZ) Elnöksége kiemelkedő polgárőri szolgálataiért a BPSZ Szolgálati Érdemérem ezüst fokozata kitüntetésben részesítette dr. Balázs András polgárőrt, az egyesület járőr- és gépkocsivezetőjét.
A Budapest III. Kerületi Polgárőr Egyesület Elnöksége az együttműködés terén kifejtett átlagon felüli tevékenységét emléktárggyal és elismerő oklevéllel köszönte meg Dékány Gergely rendőr főtörzsőrmesternek, a BRFK III. kerületi Rendőrkapitányság körzeti megbízottjának, valamint Paulusz Györgynek, Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelete közterület-felügyelőjének.
Az Egyesület Elnöksége oklevelet és emléktárgyat adományozott Gyarmati Ferenc polgárőr, Felügyelő Bizottsági elnök, járőr- és gépkocsivezetőnek.
Bánszki-Nagy Zsuzsánna járőrvezető, a Felügyelő Bizottság tagja megváltozott életkörülményei miatt elköszönt az egyesülettől. 8,5 év sokrétű és áldozatos munkáját az elnökség oklevéllel és emléktárggyal ismerte el.
Katona Sándor, a Rendért Zalai Közbiztonsági és Polgárőr Egyesület tagja 2020. október 30. óta vendégpolgárőrként erősítette az egyesületet. Januártól visszatér lakóhelyére, a közös szolgálatokat, az egyesület segítését az elnökség emléklappal és emléktárggyal köszönte meg.
Végül – de nem utolsó sorban – az egyesület elnöke megköszönte Varga Tímea járőr- és gépkocsivezetőnek az iroda feldíszítését.
A rendezvény a Gyarmati Ferenc által kreált ételköltemények elfogyasztásával és kötetlen beszélgetéssel zárult.
2021. november 11. – 19.00-24.00 óra
A Varga Tímea gépkocsivezető és Bókkon Sándor járőrvezető összetételű, gépkocsival megerősített járőrünk nyílt, demonstratív ellenőrzést hajtott végre Óbuda-Békásmegyer területén.
A szolgálatuk lejárta előtt vették a Budapesti Polgárőr Szövetség szervezési alelnökének rádióadását, amiben a tagállomások segítségét kérte, egy Zuglóban eltűnt férfi felkutatásában való részvételre.
Egyesületünk tagjai azonnal a gyülekezési helyre indultak, majd az eligazítást követően részt vettek a személy utáni kutatásban, akit az egyik kereső részleg meg is talált.
2021. október 15. – Ünnepség a Teve utcai Rendőrpalotában
Az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) a mai napon emlékezett meg az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulójáról.
Az ünnepségen a Budapest III. Kerületi Polgárőr Egyesület megkapta az Év Polgárőr Egyesülete kitüntetést.
Ezzel az elismeréssel ismerte el és köszönte meg az OPSZ Elnöksége az Óbudai Polgárőrség eddigi kimagasló munkáját.
Köszönjük minden tagunknak az elmúlt 12 év szolgálatát, amivel ezt az elismerést kiérdemeltük!
Szücs János, az egyesület elnöke a Polgárőrség érdekében végzett munkája elismeréseképpen megkapta a Polgárőrség által adható legmagasabb rangú kitüntetést, a Kopácsi Sándor Érdemrendet.